Подпишись

* Вы будете получать самые интересные новости Украины

Трендовые новости
15 Авг 2022

Blog Post

Все рубрики

Гендер – Жінка-Онлайн 

Деталі Категорія: Информация Перегляди: 493

   В українській мові слово «гендер» немає аналога. Найбільше за значенням йому відповідає слово «рід», яке в англійській мові розуміють як приналежність до певної групи, виду.

  Поняття «ґендер» походить від грецького «генос» («походження», «той, що народжує»). Термін «ґендер» введено в соціальні науки Енн Оклей в 70-ті роки ХХ століття.

      З раннього дитинства людина живе у просторі соціально – культурних стереотипів, які вироблені суспільством під впливом найрізноманітніших причин. Гендерні стереотипи, які формує суспільство, – це форми поведінки, які суспільство очікує від людей залежно від їх статі, задаючи при цьому жорсткі стандарти.

    На підставі цього всім жінкам і всім чоловікам нав’язується певні правила поведінки, яких вони повинні дотримуватися. Гендерні стереотипи заважають людині знайти своє місце в житті, якнайповніше реалізувати свої таланти й здібності. Вони ставлять під сумнів феномен людського існування, адже кожна людина є самодостатньою особистістю, а ії доля унікальна й неповторна. 

    У нашому суспільстві існують гендерні стереотипи щодо чоловіків і жінок. Вони підтримуються протягом життя вихованням, іграшками, ставленням дорослих.Стереотипи дуже небезпечні, тому що не дають можливості людині реалізувати свої нахили, уподобання, таланти. Щоб краще зрозуміти як формуються гендерні стереотипи наведемо приклад.

    Батьки купують дітям подарунки. Дівчатка отримують м’які іграшки, ляльки, прикраси, косметику. Хлопчики отримують солдатиків, машинки, роботи, м’ячі тощо. Але насправді дівчатка також граються машинками і не проти отримати в подарунок роботів. А хлопчикам подобається бавитися м’якими іграшками.

  Тобто батьки виховують своїх дітей за тими стереотипами, які існують у суспільстві: купують їм стереотипні іграшки, і діти тепер точно знають, в які ігри мають грати дівчата і хлопці. 

    Чого навчиться дівчинка, граючись з ляльками? Пілуватися про дитину. А хіба хлопчику не треба бути турботливим батьком? Хіба він не повинен доглядати дитину? Чи зможе чоловік бути гарним батьком для своїх дітей, якщо в дитинстві він ніколи не грався з ляльками? 

   Хлопчики люблять гратися машинками, танками, літаками. Кожний хлопчик рано чи пізно стане дорослим чоловіком. А ви помічали, що чоловіки, які водять машини, не люблять жінок за кермом? Бо ігри з машинками – чоловіча справа! Ігри з військовою технікою і солдатами – чоловіча справа. Саме тому, жінок в армії не сприймають здатними до управління персоналом, їм не доручають такі ролі.

Ґендерна рівність є однією з ознак правової держави. Держава зобов’язана забезпечувати дотримання прав людини, передбачених міжнародним законодавством.
Гендерна рівність – рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь в усіх сферах життєдіяльності суспільства.

Законодавство з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні складається з:- Конституції України

– Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», які було введено в дію 1 січня 2006 року.

В Україні немає жодного законодавчого документу, який би містив статті чи норми дискримінаційного змісту щодо жінок. Вітчизняне законодавство створене відповідно до міжнародних стандартів: Загальна Декларація прав людини (1948 р.) стала основою для закріплення прав людини.

   Крім цього, Україна ратифікувала Конвенцію про ліквідацію усіх форм дискримінації по відношенню до жінок (1979 р.), використано Конвенцію №156 «Про працюючих з сімейними обов’язками», підсумкові документи Всесвітньої конференції з прав людини (Відень, 1993 р.), Конвенції «Про ліквідацію насильства щодо жінок», «Про громадянські та політичні права» (1966 р.), «Про соціально-політичні та культурні права» (1966 р.), Декларацію «Цілі розвитку тисячоліття» (ООН), за якою Україна зобов’язалася вирішити ґендерну рівність до 2015 року.

Наскільки ці нормативні акти вплинули на розвиток ґендерної рівності в нашій країні?– По-перше, вони носять здебільшого декларативний характер.- По-друге, не забезпечені достатніми механізмами реалізації, тобто фінансовими та організаційними ресурсами, для забезпечення даних зобов’язань.

– По-третє, громадянське суспільство в Україні на сьогоднішній день не є силою, яка здатна вплинути на ґендерну ситуацію в Україні.

   Отож, законодавче закріплення ґендерної рівності не допомогло жінкам відчути себе більш рівноправними. Реальне життя українських жінок ще далеке від ідеалів рівноправ’я. Які ж чинники стоять на перешкоді до встановлення ґендерної рівності у нашому суспільстві:

 а) стереотипи масової свідомості, які і досі розглядають жінку як слабку в порівнянні з чоловіком істоту, яка є другорядною в суспільстві;

б) кризова економічна ситуація, що викликає масове безробіття серед жінок;

в) слаборозвинуте громадянське суспільство, в тому числі пасивність жіночих організацій та окремих жінок у громадському житті.

   Досягнення рівності між жінками та чоловіками є основою людських прав та умовою для досягнення соціальної справедливості. Це є єдиний спосіб побудови стабільного, справедливого суспільства. Отже, гендерна рівність передбачає однаковий статус для чоловіків та жінок, які повинні мати однакові умови для реалізації своїх людських прав та однаковий потенціал для здійснення свого внеску у національний, політичний, економічний, соціальний та культурний розвиток, а також рівні права на користування результатами цього розвитку.

Comments:

  • Facebook
  • ВКонтакте

Download SocComments v1.3

Related posts