Подпишись

* Вы будете получать самые интересные новости Украины

Трендовые новости
04 Дек 2022

Blog Post

Все рубрики

Робота – Жінка-Онлайн 

Деталі Категорія: Информация Перегляди: 341

Звільнення з роботи визнано однією із самих стресових ситуацій у житті людини.

   Проте, візьміть себе в руки і не відкладайте в довгий ящик своє працевлаштування. Подумайте, що колись Ви мріяли про зовсім іншу професію. І це звільнення — Ваш останній шанс почати нове життя.

   Визначтеся, яка робота Вам більше всього підходить, а до якої у вас немає, ні здібностей, ні інтересу. Від того, на скільки реально поставлена ціль залежить, як швидко ви її досягнете.

   Звикніться до думки, що більше за вас ніхто не зацікавлений у вашому найшвидшому працевлаштуванні. Пошук роботи може затягнутися на певний час.

  Звичайно, вам знадобиться немало терпіння, щоб знайти підходящу роботу. Головне – не впадати у відчай, а продовжувати активно рухатися вперед.

Сподіваємося, що рекомендації наведені у цьому виданні, допоможуть вам досягти бажаного результату за найкоротший час.

І. Звільнення з роботи.
1. Як правильно звільнитися з роботи.
Звільнення з роботи з ініціативи роботодавця

        Впершу чергу вам необхідно знати, що трудові відносини всіх працівників регулюються Кодексом законів про працю в Україні — (далі КЗпП). Трудовий договір, укладений на невизначений термін, а також строковий трудовий договір до закінчення терміну можуть бути розірвані власником лише за підставами, визначеними законом і з дотриманням визначеного у законі порядку.

   Загальні підстави для звільнення з ініціативи роботодавця передбачені у статті 40 КЗпП. За цими підставами може бути звільнений будь-який працівник, що працює за трудовим договором.

Про майбутнє вивільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП працівника попереджають персонально не пізніше, ніж за 2 місяці. Одночасно з попередженням про звільнення власник або уповноважений ним орган пропонує працівнику іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації. При відсутності роботи, а також відмові працівника від переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, працівник звертається за допомогою до органу по працевлаштуванню або працевлаштовується самостійно.

Звільнення з роботи за власним бажанням

Стаття 38 КЗпП передбачає два варіанти розірвання трудового договору, укладеного на невизначений термін: з поважних і без поважних причин.
Працівник має право розірвати будь-який трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. Для такого звільнення не вимагається ніяких поважних причин, головним є бажання працівника.

  Власник зобов’язаний прийнята заяву про звільнення, організувати прийом матеріальних цінностей, якщо такі перебували у віданні працівника. Ніякі грошові та іншого характеру зобов’язання не можуть бути перешкодою для своєчасного звільнення. По закінченні двох тижнів власник видає наказ про звільнення і зобов’язанні провести розрахунок з працівником і видати йому трудову книжку.

        Якщо працівник після закінчення терміну попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник не має права звільняти його згідно з поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошений інший працівник, якому відповідно до законодавства може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

   До таких належать працівники, які запрошені на роботу за переведенням з іншого підприємства, і таке переведення належним чином узгоджено; молоді фахівці після закінчення навчальних закладів; працівники, направлені на роботу в рахунок броні.

   У ряді випадків роботодавець зобов’язаний розірвати трудовий договір у термін, який просить працівник. У цьому разі строк попередження про звільнення скорочується на розсуд працівника навіть до одного дня. Випадки, коли на власника покладається обов’язок звільнити працівника у строк, про який він просить, передбачені статтею 38 КЗпП. Усі вони об’єднуються загальною ознакою — неможливістю для працівника продовжувати роботу, зокрема:

• переїзд на нове місце проживання. Зрозуміло, що переїзд повинен підтверджуватися документами, які свідчать про виписку. Для цього до відділу кадрів має бути поданий паспорт з відміткою про зняття з  реєстраційного обліку та талон зняття з реєстраційного обліку;• переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість (підтверджується довідкою про переведення з місця роботи);• вступ до навчального закладу (підтверджується довідкою навчального закладу);• неможливість проживання в даній місцевості (підтверджена медичним висновком);• догляд за дитиною до досягнення нею 14-літнього віку або дитиною-інвалідом. Відповідно до законодавства не потрібно будь-якого підтвердження необхідності догляду. Запис про дітей у відділі кадрів, як правило, є. У разі необхідності документи про наявність дитини мають бути подані. Факт звільнення саме з причини догляду за дитиною підтверджується лише заявою працівника. Вимагати будь-яких документів, що підтверджують такий мотив звільнення (за наявності дитини) власник не вправі;

• догляд за хворим членом сім’ї або інвалідом І групи (необхідність догляду підтверджується медичним висновком). Стаття 38 КЗпП зобов’язує власника звільнити працівника у строк, про який працівник просить, також при звільненні за іншими причинами. Які інші причини можна визнати поважними — це вирішується у кожному конкретному випадку.

    Закон окремо називає одну з поважних причин, що робить неможливим продовження трудового договору, — невиконання власником або уповноваженим ним органом законодавства про охорону праці, умови колективного договору саме з цих питань. За наявності такої причини працівник має право розірвати трудовий договір теж за власним бажанням, а власник зобов’язаний виплатити йому вихідну допомогу в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше 3-місячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпП).

  На відміну від вільного розірвання трудового договору на невизначений строк, строковий трудовий договір (ст. 39 КЗпП) може бути розірваний на вимогу працівника лише у разі хвороби працівника або інвалідності, що перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником законодавства про працю, колективного або трудового договору та інших поважних причин, передбачених статтею 38 КЗпП, про які йшлося вище.

   Залишення працівником роботи за строковим трудовим договором без поважних причин вважається порушенням трудових обов’язків і може потягти звільнення, але вже з ініціативи власника (ст. 40 КЗпП), що, звичайно, є небажаним для працівника.

2. Права звільненого з роботи.

   У день звільнення Ви маєте право вимагати від роботодавця видачі правильно оформленої трудової книжки та виплати належних Вам сум заробітної плати, які включають суми грошових компенсацій за невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки, якщо ви мама, (стаття 83 КЗпП).

У законодавстві встановлений певний порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Цей порядок включає загальні гарантії для всіх працівників і спеціальні гарантії для деяких їх категорій.

   Загальною гарантією є необхідність одержання попередньої згоди профспілкового органу на звільнення працівника. У ст. 43 КЗпП передбачено, що розірвання трудового договору за підставами, передбаченими пунктами 1 (крім ліквідації підприємства, установи, організації), 2, 3, 4, 5, 7 ст. 40 і пунктами 2 і 3 ст. 41 КЗпП, може бути зроблено лише з попередньої згоди профспілкового органу.

   Профспілковий орган повідомляє власника або уповноважений ним орган в письмовій формі про прийняте рішення в 10-денний термін. Власник має право розірвати трудовий договір не пізніше ніж через місяць від дня отримання згоди профспілкового органу.
Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без згоди профспілкового комітету допускається в окремих випадках – ст. 43 КЗпП.

Законодавством можуть бути передбачені й інші випадки розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без згоди відповідного профспілкового органу (ст. 43-1 КЗпП).

       Працівнику виплачується вихідна допомога в розмірі середнього місячного заробітку при звільненні на підставах, передбачених в пунктах 6 ст. 36,1, 2 і 6 ст. 40 КЗпП. У разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну невійськову службу (п. З ст. 36) працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше 2-х місячного середнього заробітку.

  Працівникам, звільненим за статтями 38, 39 КЗпП в зв’язку з порушенням власником законодавства про працю, умов колективного або трудового договору, вихідна допомога виплачується в розмірі, передбаченому колективним дого¬вором, але не менше 3-місячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпП).

— Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п. 5 ст. 40), а також у період перебування працівника у відпустці. При цьому маються на увазі як щорічні, так і інші відпустки, які надаються працівникам як із збереженням, так і без збереження заробітку. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації.

Розірвання трудового договору з ініціативи власника не може бути визнане обгрунтованим, якщо в день звільнення працівнику виданий лікарняний лист (довідка у встановлених законом випадках) про його тимчасову непрацездатність.

   Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей у віці до 3 років (до 6 років — за наявності медичного висновку), самотніх матерів при наявності дитини у віці до 14 років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування вказаних жінок здійснюється також у разі їх звільнення після закінчення строкового трудового договору.

     Звільнення працівників у віці до 18 років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім дотримання загального порядку звільнення, тільки із згоди відповідного комітету в справах неповнолітні. При цьому звільнення на підставах, вказаних в пунктах 1, 2 і 6 ст. 40, може бути лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування.

Крім одержання згоди профкому, власник в певних випадках зобов’язаний запропонувати працівнику переведення на іншу роботу. Звільнення на підставах, вказаних в пунктах 1, 2 і 6 ст. 40, допускається, якщо неможливо перевести працівника з його згоди на іншу роботу.

Оформлення звільнення і проведення розрахунку
     Припинення трудового договору оформляється наказом (розпорядженням) власника. У наказі й трудовій книжці причина звільнення записується у відповідності до КЗпП України. У день звільнення власник або уповноважений ним орган зобов’язаний видати працівнику належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок.

  Цю саму вимогу містить і стаття 12 Конвенції № 95 Міжнародної Організації Праці про охорону заробітної плати, згідно з якою при припиненні дії трудового договору з працівником провадиться остаточний розрахунок із виплатою всієї належної йому заробітної плати.

   У разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу встановлених звільненому працівнику сум у вказаний термін при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівнику його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку. У разі затримки видачі Трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу працівнику виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.

  Слід мати на увазі, що статтею 47 КЗпП передбачений як обов’язок власника або уповноваженого ним органу видати трудову книжку, так і обов’язок провести з працівником розрахунок. Це два самостійних обов’язки, тому виконання зобов’язання видати трудову книжку не звільняє власника від виконання зобов’язання щодо виплати розрахунку.
Водночас власник повинен нести відповідальність за невиконання кожного з цих зобов’язань окремо чи обох зразу.

II. Як шукати, щоб знайти.
І. Заявіть про себе.

    Починаєте шукати роботу? Поговоріть про це дома, розкажіть всім друзям, знайомим, колишнім колегам по роботі та навчанню. Адже більшість фірм віддають перевагу у прийомі на роботу працівників за рекомендацією своїх співробітників, а не будь-кого з вулиці. Можливо на підприємстві чи фірмі, де вони працюють, є вакансія і їм потрібні працівники. Це досить перспективний, реальний шлях пошуку місця роботи. Чим більше людей будуть знати про Вашу проблему та запити, тим швидше вона знайде своє вирішення.

  Щоденно читайте пресу (газети, журнали, спеціалізовані видання, рек-ламні додатки до них тощо). Робіть зранку і зразу телефонуйте, якщо знайшли те, що Вас зацікавило. Діяти необхідно швидко, щоб конкуренти Вас не випередили. Радіо та телебачення також доводить до споживачів багато інформації про можливості працевлаштування.

       В оголошеннях, які подають фірми, як правило, вказуються вимоги роботодавця. Із цих чисельних пропозицій не всі заслуговують вашої уваги. З обережністю ставтеся до оголошень фірм, які постійно шукають працівників на одні і ті ж посади. Не звертайте уваги на ті, в яких без значних зусиль з вашого боку гарантують отримання високого заробітку “прибуткова, не конкретизована робота”, надомна з високим заробітком тощо, замість повної поштової адреси, інших контактних даних, зазначена абонентська скринька у поштовому відділенні.

Заслуговують на увагу оголошення, де в пропозиціях працевлаштування конкретно обумовлюється зміст та характер роботи, розмір заробітної плати, назва фірми, телефон, адреса Звертайте увагу на публікації про нові підприємства, які відкриваються чи переїжджають у Вашу місцевість; розширення підприємств, відкриття дочірніх підприємств або філіалів тощо.
Не забувайте і про видання, які друкують вакансії. Зверніться до редакції спеціалізованих видань газет чи журналів та опублікуйте своє резюме.

    Зробіть це без надмірної скромності, але і без перебільшення своїх можливостей. Формулюйте свою мету якомога конкретніше. Наприклад, “шукаю роботу юрисконсульта”. Стисло повідомте про себе те, що підтверджує Ваші можливості виконувати дану роботу. Наприклад, “освіта вища, маю досвід подібної роботи 5 років, володію комп’ютерними програмами”.

  Писати потрібно лише про те, що допоможе виконати роботу, на яку ви претендуєте. Решту даних, таких, як вік, знання, мов, наявність прав водія тощо потрібно перелічити у тому випадку, якщо вони можуть бути корисними у виконанні роботи, яку ви хотіли отримати.

2. Допоможе державна служба зайнятості.

    Зверніться до центру зайнятості за місцем вашого проживання, чи до іншого, який зручний вам для відвідування. В центрі зайнятості ви зможете отримати дані про потребу в працівниках на ринку праці та реальну допомогу, яка надається державною службою зайнятості, у зв’язку з пошуком роботи. Крім того Ви отримаєте моральну і матеріальну підтримку, пов’язану з соціальним захистом від безробіття.

У державній службі зайнятості Ви зможете:

• здійснювати пошук місця роботи з використанням оперативної інформації про вільні робочі місця та вакантні посади не тільки в межах Вашого міста чи району, а й по інших населених пунктах України;

• пройти професійну підготовку або перепідготовку, підвищити кваліфікацію;

• отримати профорієнтаційні послуги, в тому числі профдіагностичні;• отримати кваліфіковані консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням;• отримати додатковий заробіток (до допомоги по безробіттю) шляхом участі в оплачуваних громадських роботах;

• для організації власної справи виплату належної Вам допомоги по безробіттю отримати одноразово.

3. Покличте на допомогу Інтернет
Пошук роботи за допомогою Інтернету останнім часом набуває популярності. Це досить перспективний, реальний шлях (примати цікаву високооплачувану роботу. І навіть, якщо у Вас вдома немає комп’ютера, знайдіть можливість виходу в Інтернет — це справа честі кожного хто всерйоз шукає робочу.

  На відповідних сайтах Інтернету розміщується інформація про потребу в працівниках. Користуйтесь нею, пропонуйте свої послуги, направляйте резюме (бажано через Інтернет), телефонуйте, ведіть переговори відносно свого працевлаштування.

4. Кадрові агентства
Якщо самостійний пошук роботи не приніс Вам бажаного результату, саме раз звернутися за допомогою до посередників, які пропонують свої послуги. У даний час діє значна кількість агентств з працевлаштування.

 Існує три види кадрових агенцій. У кадровому агентстві першого виду за заповнення анкети Вам запропонують заплатити від 20 до 50 гривень. А після виходу на роботу через місяць Вам доведеться віддати ще половину заробітку.

  Другий вид — агенцій візьме плату за свої послуги із Вас і з роботодавця. В третьому, рекрутинговому агентстві, гонорар за надані послуги платить тільки роботодавець. Саме такому рекрутинговому агентству і бажано надівати перевагу.

  Звертаючись до агентств, будьте уважні: проконсультуйтеся у знайомих, які вже користувалися тим чи іншим агентством, їх враження про результативність звернення; зверніть увагу на обладнання офісу, на тести та анкети, які Вам пропонують оформити, на форму одягу працівників, рівень обслуговування тощо.

  Особливо уважними будьте при зверненні до агентств, які пропонують роботу за кордоном. Обов’язково перевірте наявність у них ліцензії Міністерства праці та соціальної політики України на таку послугу.

При зверненні до агентств майте на увазі, що вони не дають гарантій як відносно строків пошуку для Вас місця роботи, так і працевлаштування взагалі.

IV. Поради для написання резюме

У сучасному світі час надзвичайно цінується, не лише власний, але й потенційних роботодавців. Організація, яка потребує нових співробітників та рекламує вільні посади в своєму офісі отримає десятки, а то й сотні резюме від бажаючих влаштуватись на роботу. Саме тому ваше резюме повинне виділятись на фоні інших та привернути увагу роботодавця.

Сподіваємось наступні практичні поради допоможуть вам у написанні ефективного резюме.

• Чітко сформулюйте в резюме яку посаду ви хочете отримати, оскільки роботодавець може рекламувати не одне робоче місце, а декілька.

• (спочатку пишіть про свої найважливіші досягнення, що стосуються бажаної роботи. Коли роботодавець переглядатиме ваше резюме, таким чином він помітить ваші переваги першими, що надасть вам більше шансів потрапити на інтерв’ю. Студенти та  випускники повинні спочатку надати інформацію про навчальний заклад та ті дисципліни, що стосуються обраної ними вакансії.

• Обов’язково вказуйте нагороди/відзнаки, які ви отримали під час навчання чи на попередньому місці роботи.

• Завжди надавайте достовірну інформацію про себе, оскільки роботодавці часто використовують резюме під час співбесіди. Висвітлюйте інформацію таким чином, щоб співбесіда набула позитивного характеру, а не навпаки.

• Уникайте дрібного чи надміру великого шрифту під час написання резюме, маленький шрифт читати незручно, а надміру великий може надати вигляду непрофесійності. Отже, не бійтесь експериментувати зі шрифтом, зробіть текст привабливим талегким для читання.

• Переглядайте вакансії та вимоги до них. Ви повинні знати чого хоче роботодавець, якщо ці вимоги співпадають з вашими вміннями, сформулюйте це у вашому резюме, щоб роботодавці могли бачити що ви маєте саме те, що їм потрібно.

• Не використовуйте літературну мову, резюме повинно бути написане в діловому стилі.

Ваше резюме готове, тепер варто подумай і про супровідний лист. Навіть якщо цього не вимагає роботодавець, за правилами бізнес етикету резюме завжди повинне направлятися із супровідним листом. Він повинен бути коротким, але містити головну інформацію — таку, що допоможе ще раз підкреслити ваші позитивні сторони. В листі не зосереджуйтесь на собі, а навпаки на потребах компанії, що ви для них можете зробити. Перечитайте листа та резюме декілька разів чи попросіть товаришів щоб перевірили.

Отже ваше резюме та супровідний лист вже написані, перевірені і готові до відправки роботодавцю. Як пересвідчитися, що вони потраплять до потрібної людини в тій організації, а не загубляться?

  Перед тим як направити свої документи факсом чи електронною поштою зателефонуйте і запевніться, що ви маєте правильну адресу, номер факсу і т.д., запитайте на чиє ім’я направити їх. Після того як направили резюме та листа варто зателефонувати та впевнитися, що їх отримали, і водночас коротко можете згадати ключові моменти вашого резюме, важливі для бажаної посади. Не зловживайте телефонними дзвінками, якщо вам сказали, що з вами зв’яжуться в конкретний день, чекайте.

Дотримуйтеся простих порад  у пошуку роботи  і успіх не забариться!

Comments:

  • Facebook
  • ВКонтакте

Download SocComments v1.3

Related posts