Подпишись

* Вы будете получать самые интересные новости Украины

Трендовые новости
17 Май 2022

Blog Post

Все рубрики

Саакашвілі прокоментував події з затриманнями патріотів в Одессі. | Everyday in Ukraine 

09-Sep-2015

Автор : Роман Игоревич

З приводу затримання активістів Автомайдану і Правого сектора в Одесі.


По-перше, всі повинні розуміти, що я, як Голова ОДА, не можу давати таких розпоряджень і про факт я дізнався вчора ввечері у Києві, після того, як він вже мав місце. По-друге, я знаю Главу УВС і впевнений, що ніякий Ківалов ніколи не зможе йому дати подібних розпоряджень, по-третє, єдина порада, яку я йому давав завжди, полягала у тому, що потрібно тісно працювати з волонтерами та з патріотичними групами єдиним фронтом, проти планів зовнішнього ворога і його внутрішніх посібників. Одночасно, ми всі повинні зрозуміти, що в умовах, коли в країні по всьому фронту здійснюється спроба повзучої антимайдівської контрреволюції з боку корумпованої бюрократії і олігархату, силам майдану потрібно бути особливо єдиними, згуртованими і не допускати ні елементів хаосу, ні насильства, щоб не давати приводу для дискредитації ідеї Революції гідності. Ми також не повинні підпускати на відстань гарматного пострілу олігархічні елементи, будь це Ківалов, Коломойський або всі інші, під яким би політичним прапором вони не виступали, так як кінцева мета у них одна – грабіж країни і народу, і завжди пам’ятати, що не за те гинули наші хлопці, щоб відродилися старі схеми й олігархи, разом з бюрократами, продовжили грабувати країну. Якщо ми будемо єдині і не дамо приводу дискредитувати нашу справу, контрреволюційний переворот не відбудеться і ворожим планам не судитиметься збутися.

Рус:

По поводу задержания активистов Автомайдана и Правого сектора в Одессе.
Во-первых, все должны понимать, что я, как Глава ОГА, не могу давать таких распоряжений и о факте я узнал вчера вечером в Киеве, после того, как он уже имел место. Во-вторых, я знаю Главу УВД и уверен, что никакой Кивалов никогда не сможет ему дать подобных распоряжений, в-третьих, единственный совет, который я ему давал всегда, заключался в том, что нужно тесно работать с волонтерами и с патриотическими группами единым фронтом против планов внешнего врага и его внутренних пособников. Одновременно, мы все должны понять, что в условиях, когда в стране по всему фронту осуществляется попытка ползучей антимайдановской контрреволюции со стороны коррумпированной бюрократии и олигархата, силам майдана нужно быть особенно едиными, сплоченными и не допускать ни элементов хаоса, ни насилия, чтобы не давать повода для дискредитации идеи Революции достойности. Мы также не должны подпускать на расстояние пушечного выстрела олигархические элементы, будь то Кивалов, Коломойский или все остальные, под каким бы политическим флагом они не выступали, так как конечная цель у них одна – грабеж страны и народа, и всегда помнить, что не за то погибали наши ребята, чтобы возродились старые схемы и олигархи, совместно с коррумпированными чиновниками продолжили грабить страну. Если мы будем едины и не дадим повода дискредитировать наше дело, контрреволюционный переворот не произойдет и вражеским планам не суждено будет сбыться.

_________________________________

Михеил Саакашвили

Related posts