Подпишись

* Вы будете получать самые интересные новости Украины

Трендовые новости
05 Дек 2022

Blog Post

Все рубрики

Жінка-Онлайн — Права жінки у законах 

Деталі Категорія: Права жінки у законах

  У  XXI ст. Україна залишається чи не єдиною країною світу, де жінок ув’язнюють довічно.  

Документальний фільм “Life lost” (“Втрачене життя”) за 5 хвилин на Каннському фестивалі  розповів про долю 10 українок, які мають зустріти смерть у  камері.

    Лише троє із них визнають свою провину, решта – вважають себе несправедливо засудженими. Одна жінка сказала : «Я не хочу звідси виходити, я боюся помсти». Навіть за стінами в’язниці, колишні жертви насильства, що однієї миті не витримали тиску та вбили своїх «мучителів», не можуть знайти спокою та розради.

Детальніше…

Деталі Категорія: Права жінки у законах

Ви можете посадити свого чоловіка до в’язниці, якщо він здійснює:

Фізичне насильство:

Вбивство, спроба вбивства, побиття, катування, нанесення фізичних пошкоджень, стусани, опіки,шпурляння різними предметами і т.п.

Психологічне та емоційне насильство:

Позбавлення волі або утримування під наглядом проти волі жінки, постійне стеження, погрози, залякування, шантаж, постійний контроль життя та спілкування з оточуючими, ізоляція, заборона на спілкування(навіть з рідними).

Детальніше…

Деталі Категорія: Права жінки у законах

Фінансова залежність від чоловіка.

Страх бути побитою або вбитою партнером.

Любов до свого партнера. Бажання бути разом.

Страх втратити дитину.

Віра, що все налагодитися. Надія на те, що вона зможе в майбутньому більше контролювати ситуацію.

Страх того, що розлучення буде травмувати дітей.

Страх стати невдахою в очах родини, друзів, суспільства.

Релігійні переконання.

Відчуття безпорадності: “Ніщо не допоможе”.

Негативна реакція суспільства на цю проблему в цілому (існуючі стереотипи).

Невідповідне ставлення працівників державних інституцій (міліції, суду, соціальних установ) до вирішення проблеми:

міліціонери в більшості вважають домашнє насильство приватною справою;

судді інколи вважають, що жінка сама спровокувала насильство;

соціальні працівники вважають, що не можуть приділити їй досить часу, оскількимають багато іншої роботи.

Обвинувачення себе в тому, що відбулося насильство: “Я сама на це напросилася… Ясама винна…”

 Страх, що партнер зробить щось таке, що може зашкодити (іміджу на роботі, усоціальній сфері, близьким та ін.).

Потрібен якийсь час, щоб спланувати та підготувати свій відхід.

Переконання жінки в тому, що вона надто (дурна, товста, худа, нездорова, нікчемна таін.), щоб вижити самій.

Страх перед невідомістю.

Страх втратити будинок, майно.

Страх залишитись без чоловіка/партнера.

Бажання лишити факт насильства в таємниці від близьких, друзів, оточуючих.

Хронічний психологічний стрес, який викликає втома: «Надто втомилася, щоб щосьзмінити».

Страх за майбутнє дітей.

Культурні переконання суспільства про те, що жінка відповідальна за атмосферу в сім’ї(тобто вони покладають саме на жінку відповідальність за те, що відбувається в родині).

Тиск із боку родичів, які говорять: «Це твій чоловік, батько твоїх дітей».

Бажання зберегти сім’ю.

Нікуди йти. Немає можливості зняти житло.

Немає ніякої соціальної та правової підтримки.

Обмежені фізичні можливості, що обумовлюють залежність від іншої особи (жінки-інваліди).

Тому що всі так живуть.

Тому що я нікому більше не потрібна.

Тому що він без мене пропаде/ загине. 

Деталі Категорія: Права жінки у законах

Перш ніж терпіти образи, насильство та дискримінацію, варто знати, що ніхто не має права знущатися з вас.

Вас захищають:

Статті Конституції України:

Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Стаття 21. Усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,  етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї.

Детальніше…

Деталі Категорія: Права жінки у законах

Принцип рівності прав жінок та чоловіків закріплено в Конституції України.

Стаття 24 Конституції гарантує рівність прав і свобод усім громадянам та забороняє обмеження за ознакою статі.

Ст.24 Конституції України також зазначає: «Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько -політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти та професійній підготовці, у праці та винагороді за неї».

Особливість національного законодавства полягає у наявності великої кількості підзаконних та нормативних актів.

   Саме в таких відомчих документах зустрічаються положення, які визначають обмеження прав жінок обіймати певні посади, наприклад, у військовій сфері. Винятки також становлять випадки, так званої, позитивної дискримінації щодо жінок, які, однак, можуть обмежувати певні права жінок.

Наприклад, в Кодексі законів про працю України записано, що «Не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років».

Рівне виборче право забезпечується згідно з п.1 ч.5 ст. 3 Закону України  «Про вибори народних депутатів України»: «…забороною привілеїв чи обмежень кандидатів у депутати за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками».

     Важливим кроком на шляху реалізації принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків стало ухвалення 2005 року Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків». Відповідно до ст.15 даного Закону політичні партії та виборчі блоки під час висунення кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі передбачають представництво жінок і чоловіків у відповідних виборчих списках.

Однак, Закон України «Про вибори народних депутатів України» не містить норм та механізмів, які б забезпечили виконання ст. 15 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». В свою чергу, статути політичних партій, представлених в Верховній Раді, не передбачають адекватних процедур формування виборчих списків і висування кандидатів у депутати, які б підвищували шанси жінок на обрання.

      Чергову спробу виправити ситуацію було зроблено 9 лютого 2010 року. Пропонований до розгляду Верховної ради Законопроект передбачав внесення змін до Законів України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» в частині формування виборчих списків.

   Законопроект визначав порядок, який забезпечує представництво у виборчому списку в кожній п’ятірці кандидатів у депутати як жінок, так і чоловіків. Іншими словами, ця норма гарантувала щонайменше 20% представлення жінок у державних виборних органах. На жаль цей Законопроект було відхилено Верховною Радою України – «за» проголосувало лише 189 депутатів, замість необхідних 226 голосів.

Положення існуючого законодавства та партійних статутів, що стосуються  збільшення представництва жінок серед кандидатів на виборні посади, не забезпечують ефективних заходів для виконання цього.  Отже, незважаючи на законодавче забезпечення рівних прав і можливостей, досі не визначено процедури, та не забезпечуються способи практичної реалізації цих прав.

  Судова гілка влади в цілому, й правове поле зокрема, недостатні для захисту від проявів дискримінації за ознакою статі та для притягнення порушників до відповідальності.

Втім, у 2013 р.  Міністерство Соціальної Політики під керівництвом Наталії Королевської підготувало законопроект щодо запровадження 30% квот на представництво жінок у владі та в державному секторі економіки.  Міністр соціальної політики Наталя Королевська відзначила, що занизький рівень представництва жінок в Україні на керуючих посадах безпосередньо вплинув на те, що наша країна у рейтингу Всесвітнього економічного форуму щодо рівноправ’я за статтю посідає лише 64 місце з 135 країн.

Також Наталія Королевська  поінформувала, що відповідна законодавча ініціатива є частиною Державної програми з утвердження гендерної рівності на період до 2016 року, над якою зараз працюють у відомстві. Детальніше про дану ініціативу читайте в матеріалі: “Українки можуть отримати квоти у владі та економіці”.

Related posts